Nieuws over plannen Zuideinde 369

Artikel in Regiekrant Kompas.

Onze oproep om de basisschool niet te huisvesten in het gebouw aan het Zuideinde haalt de voorpagina!