Nieuws over plannen Zuideinde 369

Inspreken tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie

We maken gebruik van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie. Daarbij is de volgende tekst aan de commissie voorgelegd.

Ik vraag uw aandacht voor de bezwaren van de bewoners in Twiske West tegen de tijdelijke vestiging van de school Waldorf aan de Werf.

Begin december werden wij overvallen door de mededeling en uitnodiging voor een bijeenkomst over de mogelijk vestiging van deze school aan het Zuideinde. Navraag in de buurt leerde dat lang niet alle bewoners in de buurt op de hoogte waren gebracht. Het aantal deelnemers aan de bijeenkomst was dan ook beperkt.

In de teams-meeting bleek dat in verband met de te verwachten verkeerschaos en navenant gevaar, de ingang van het schoolgebouw moet worden verplaatst. En wel naar de achterkant, bij het bruggetje in onze wijk. Daarnaast bleek dat het enige stukje groen in de buurt opgeofferd gaat worden aan een speelplein én 3 bijlokalen, omdat het gebouw aan het Zuideinde te klein gaat zijn. Over de paardenbak is niets gezegd; wij vrezen echter ook voor dit stukje in de wijk. Al direct in de bijeenkomst kwamen er veel vragen en opmerkingen over de verkeerssituatie en het verlies van groen. Dit zijn ook nu onze grootste bezwaren.

Verkeer

We weten dat er inmiddels een schouw en een verkeersonderzoek heeft plaatsgevonden, maar worden ondanks herhaalde verzoeken aan de contact persoon van de commissie, Caroline Spaander, niet op de hoogte gehouden.

Na de bijeenkomst zijn wij een petitie gestart op petities.com Dit hebben we kenbaar gemaakt in de rest van de buurt middels een flyer en een website: twiskewest.nl Dat de bezwaren breed gedragen worden, blijkt uit de inmiddels 280 handtekeningen. Ook de toegevoegde commentaren in de petitie van de bewoners spreken voor zich: de wijk leent zich absoluut niet voor de te verwachten verkeersdrukte. Door de meer regionale oriëntatie van de te vestigen vrije school komen veel ouders van ver en is het zeer aannemelijk dat een groot aantal leerlingen met de auto zal worden gebracht. De binding van de school met de buurt is nagenoeg nihil.

De wijk kent maar 2 in- en uitgangen en een deel van de straten (met name juist bij de ingang van de school) is maar voor 1 auto tegelijk toegankelijk. Dat wordt gegarandeerd een puinhoop en levert onveilige situaties op. En dat is nog afgezien van de beperkte parkeergelegenheid, ook nu is het vinden van een parkeer plek niet altijd makkelijk.

Groen

Met betrekking tot het grasveldje maken wij bezwaar omdat het de speelplek voor onze kinderen, buiten het weekend, wegneemt. Tot half zeven ’s avonds is er een BSO, dus het vrij spelen op het speelplein waarmee geschermd wordt door de school, is een wassen neus. Daarnaast is een grasveldje mooier dan een veldje met gebouwen erop. Het maakt een wijk leefbaarder.

Aanbod

Wij bieden graag aan om mee te denken over een alternatieve plek voor de school. Waarom niet een tijdelijk gebouw neerzetten naast de plek waar de nieuwbouw is gepland? Of wat te denken van het Vogelnest: komt vrij met ingang van het nieuwe schooljaar en is kant en klaar. Of het oude TOB-terrein bij Stroop, hier is al een kinderopvang gevestigd. Ook het veldje in de Molenwijk is vrij, hier heeft al eerder een tijdelijk gebouw van een school gestaan.

Ik verzoek u met klem namens de bewoners van Twiske West af te zien van het voornemen een tijdelijke school voor Waldorf aan de Werf te vestigen aan het Zuideinde/in Twiske West.