Nieuws over plannen Zuideinde 369

Inspraak bij Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs

Op 12 januari kregen we de gelegenheid om onze bezwaren en mogelijke oplossingen voor te leggen aan de Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs.

Geachte Voorzitter,

Namens een grote groep bezorgde buurtbewoners uit Twiske West (Oostzanerwerf) roep ik het stadsbestuur op om de Vrije School Kairos/Waldorf aan de Werf níet tijdelijk in onze wijk te plaatsen. De school gaat ten koste van verkeersveiligheid en het laatste beetje groen in onze wijk. Ook zal de wens van de school en de stad om inclusiviteit na te streven hier níet in vervulling kunnen gaan.

Ik spreek hier over de mogelijke tijdelijke huisvesting voor ongeveer 250 leerlingen van basisschool Waldorf aan de Werf aan het Zuideinde. Deze oplossing kent alleen maar verliezers.

Omdat er nu veel zorgen leven in de wijk, vraag ik uw aandacht voor deze problematische keuze voor het Zuideinde. Het betreft een verwaarloosd schoolgebouw, waar nog 3 noodlokalen en een schoolplein bij moeten komen ten koste van het enige groene speelveldje in de wijk.

Begin november werden wij overvallen door het bericht over de mogelijke komst van deze school. Er is blijkbaar een werkgroep Verkenning. Wij hebben meermalen verzocht om mee te praten, maar behalve procedurele tussentijdse berichten zonder inhoud, blijft het stil. Van een gemeente die participatie en betrokken bewoners belangrijk zegt te vinden, verwachten wij méér! Het gaat om de leefbaarheid van ónze wijk! En deze is nu in het geding.

Wij zijn een petitie gestart en hebben nu een website. Veel bezwaren: inmiddels 280 handtekeningen: de wijk leent zich absoluut niet voor de te verwachten verkeersdrukte. Door de regionale oriëntatie van de Vrije School komen veel ouders van ver en zullen veel leerlingen met de auto worden gebracht. Binding van de school met de buurt is nagenoeg nihil. Er wonen hier nog maar weinig kinderen. Door de school wordt gezegd dat de meeste leerlingen uit onze buurt zouden komen. Later bleek dat Tuindorp Oostzaan wordt bedoeld. Díe wijk ligt echter twee wijken van die van ons vandaan. En om dan hier te komen, moet je door de Molenwijk. Lopen is te ver, dus dat zal niet gebeuren. Fietsen over het Zuideinde is heel gevaarlijk, zeker voor jonge kinderen, dus dat zal óók niet gebeuren. Blijft de auto over. Waarna de ouders in de auto meteen naar hun werk doorrijden.

De wijk kent maar 2 in- en uitgangen en de straten zijn maar voor 1 auto tegelijk toegankelijk. Dat wordt een verkeersinfarct en levert onveilige situaties op. Daarbij komt de nú al beperkte parkeergelegenheid.

Bovendien zal de wens van de school om inclusief te zijn niet hier vervuld kunnen worden. Er wonen hier nauwelijks nog kinderen. Wij vinden het sympathiek om inclusiviteit na te streven, maar dat zal híer niet lukken. Wél in bijvoorbeeld de Molenwijk.

Dan de 3 noodlokalen en het speelplein op het grasveldje dat daarvoor moet verdwijnen: onze wijk ís al erg versteend. Het grasveldje is het enige in onze wijk.

Wij willen graag samen meedenken over een alternatieve plek voor Waldorf: een tijdelijk gebouw neerzetten naast de plek waar de uiteindelijke nieuwbouw aan de Klaprozenweg is gepland? Of het pand van het Vogelnest: dat blijkt nu vrij te komen vanaf het nieuwe schooljaar en is kant en klaar. Kost veel minder, want Waldorf kan daar metéén zo in. En daar is een inclusieve school wél mogelijk! Of het oude TOB-terrein, waar ook al kinderopvang is. In de Molenwijk, waar al eerder een tijdelijke school heeft gestaan. Daar staat bovendien de Krijtmolen deels leeg!

Afsluitend, een keuze voor het Zuideinde kent dus alleen maar verliezers.
Wij roepen u dan ook op dit vruchteloze vooronderzoek af te breken en serieus werk te maken van de alternatieve locaties, die veel meer te bieden hebben voor deze jonge school!

Dank voor uw aandacht.
Mevr. L. Versteegh, namens een grote groep bezorgde bewoners in Twiske West