Nieuws over plannen Zuideinde 369

Brief van de bewoners aan de gemeente.

Na lezen van het gespreksverslag en overleg met buurtbewoners hebben we besloten om een brief te sturen naar de gemeente om nogmaals te verzoeken om betere informatie over de plannen en de mogelijkheid tot inspraak.

De brief is gericht aan stadedeel Amsterdam Noord, t.a.v. Mevrouw Caroline Spaander en leden van de werkgroep, ondertekend door Guus Hoonhout namens bezorgde omwonenden. Als reactie op de notulen van de aanwezige bezorgde buurtbewoners. 

De informatie van de gemeente is onvolledig:

  • Vragen blijven onbeantwoord.
  • Informatieverzoeken worden niet gehonoreerd.
  • Toegezegde informatie wordt niet gegeven.