Nieuws over plannen Zuideinde 369

Gespreksverslag van de gemeente van de eerste bewonersbijeenkomst

De gemeente heeft een verslag gemaakt van de eerste bewonersbijeenkomst. Het betreft helaas een onvolledig verslag.

Bekangrijke besproken punten komen in het verslag helaas niet terug.

  • Vragen blijven onbeantwoord.
  • Informatieverzoeken worden niet gehonoreerd.
  • Toegezegde informatie wordt niet gegeven.