Nieuws over plannen Zuideinde 369

Protestpagina

Dit is de oude protestpagina tegen de plannen voor een dependance van Kairos in het gebouw aan het Zuideinde 369.

Read more

Artikel AT5

We hebben nog steeds geen informatie over het advies van de verkeerscomissie. Op AT5 verschijnt vandaag een artikel waarin de basisschool Waldorf aan…

Read more

Artikel in Regiekrant Kompas.

Onze oproep om de basisschool niet te huisvesten in het gebouw aan het Zuideinde haalt de voorpagina!

Read more

Mail aan het Dagelijks Bestuur en onze leden van de Stadsdeelcommissie.

Aanvullend aan het inspreken sturen we een mail aan het Dagelijks Bestuur en onze leden van de Stadsdeelcommissie. We geven naast de genoemde lokaties…

Read more

Inspreken tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie

We maken gebruik van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie. Daarbij is de volgende tekst aan de commissie voorgelegd.

Read more

Inspraak bij Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs

Op 12 januari kregen we de gelegenheid om onze bezwaren en mogelijke oplossingen voor te leggen aan de Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs.

Read more

Geen sprake van inspraak, tweede brief

We sturen een tweede brief per mail aan Gemeente Amsterdam t.a.v. Caroline Spaander en leden van de Werkgroep, namens de omwonenden.  Afzender is L.…

Read more

Flyers verspreid

Flyers verspreid in de buurt.

Read more

Brief van de bewoners aan de gemeente.

Na lezen van het gespreksverslag en overleg met buurtbewoners hebben we besloten om een brief te sturen naar de gemeente om nogmaals te verzoeken om…

Read more

Gespreksverslag van de gemeente van de eerste bewonersbijeenkomst

De gemeente heeft een verslag gemaakt van de eerste bewonersbijeenkomst. Het betreft helaas een onvolledig verslag.

Read more