Skip to main content

-

Tijdlijn

Kairos komt toch niet naar Zuideinde 369

Hoera de kogel is door de kerk: Karios komt niet naar Zuideinde 369!

Alle inzet en actie hebben mede tot dit resultaat opgeleverd. De bezwaren uit de wijk zijn gehoord en hebben de mensen in de wijk meer samen gebracht. De gemeente geeft nu aan dat wordt overwogen om het schoolgebouw een andere invulling te geven. Met deze positieve wending pakken we de draad weer op en beginnen graag het gesprek met iedereen die hierover wil meedenken. 

Wil je de protestpagina nog nalezen, dat kan hier. 

Deze pagina gaat vanaf hier verder met de verkenning voor een mogelijk andere invulling van het gebouw. 

 

Aandacht van AT5 voor de school

We hebben nog steeds geen informatie over het advies van de verkeerscomissie. Op AT5 verschijnt vandaag een artikel waarin de basisschool Waldorf aan de Werf haar zorgen uit over de ontstane situatie rond de huisvestingsproblematiek. Lees hier meer.

Artikel in regiokrant Kompas

Er is een artikel in het Kompas verschenen over de problemen rond de locatie op het Zuideinde. De tekst kan je hier lezen

Presentatie van de bevindingen van de verkeerscommissie aan de gemeente.

Vandaag worden de bevindingen van de verkeerscommissie over de verkeersstromen rond de school gepresenteed. We zijn erg benieuwd.

Aanvullende mail naar het DagelijksBestuur en de leden van de Stadsdeelcommissie

Aanvullend aan het inspreken sturen we een mail aan het Dagelijks Bestuur en onze leden van de Stadsdeelcommissie. We geven naast de genoemde lokaties nieuwe alternateven voor de vestiging. Ook geven wij aan dat er ideen in de wijk zijn voor een beter gebruik van het gebouw aan het Zuideinde. Tevens nodigen wij  het Dagelijks Bestuur uit om met ons in gesprek te gaan.

Inspreken tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie

We maken gebruik van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie. De tekst van deze inspraak kan je hier terugvinden.

Inspraak bij Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs

Op 12 januari kregen we de gelegenheid om onze bezwaren en mogelijke oplossingen voor te leggen aan de Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs van het stadsbestuur. De volledige tekst kan je hier terugviden.

Bericht aan de ondertekenaars van de petitie.

Via de petitie krijgen de ondertekenaars een eerste bericht, met dank voor de reactie, link naar de website en daaraan toegevoegde tijdlijn met alle relevante stukken en beloofde informatie.

Petitie al 250x getekend

De wijk blijft fors tegenstander van het idee en de weestand in de wijk blijft toenemen. De petitie is inmiddels 250x getekend.

Reactie op het bericht van stadsdeel

Reactie van Mevrouw Versteegh namens bezorgde omwonenden: 

We voelen ons niet gehoord, noch gezien in onze bezwaren.

Reactie stadsdeel

We ontvangen een reactie van het stadsdeel op onze brief van 11 december. Procedureel worden we op de hoogte gehouden.

Overleg gemeente met schoolbestuur.

... 

Petitie al 237x getekend

Het aantal handtekeningen blijft oplopen. De petitie is al 237x ondertekend.

Petitie al 200x getekend

Na het flyeren schiet het aantal handtekeningen omhoog. De petitie is al 200x getekend.

Flyers verspreid

Petitie al 74x getekend

Nog zonder verspreiding en ruchtbaarheid is de petitie al 74x ondertekend.

Raadscommissievergadering en echt geen Nette Inspraakprocedure

De buurt wordt verrast door een inspreker van het vriendenbestuur van de school, mevrouw Belkacem, bij de raadscommissie Werk Inkomen en Onderwijs. Zij spreekt op persoonlijke titel en roept de gemeente op snel door te komen met de beloofde locatie aan het Zuideinde. Wethouder Moorman heeft het in haar reactie over een ‘nette inspraakprocedure’ en neemt het op voor de school. Ondanks de erkenning namens het schoolbestuur van de lastige verkeerssituatie en inleveren van het laatste stukje groen. We vragen ons vertwijfeld af: ‘welke nette inspraakprocedure doelt mevrouw Moorman op?’

1e reactie van het Stadsdeel op de brief van omwonenden

Het stadsdeel bevestigt ontvangst van de brief. De vragen zijn uitgezet en we ontvangen slechts één van de gevraagde stukken uit het eerste overleg; de PowerPoint presentatie van het schoolbestuur is meegestuurd. Hierin een (ondertussen door hen) aangepaste tijdlijn, waarin is toegevoegd dat de aanvraag van een vergunning voor plaatsing van tijdelijke units in november niet is doorgegaan.

Scholenbijeenkomst Amsterdamse segregatiemonitor

Scholenbijeenkomst Amsterdamse segregatiemonitor. In aanloop naar deze bijeenkomst verschijnt er een interview op de website van de gemeente met de directeur van de Waldorf van de Werf school, mevrouw Jamilah Blom. Zij roept op vaart te maken met de nieuwe huisvesting. 

Actie

Bezorgde buurtbewoners brengen deze website online, maken een flyer met een oproep voor het tekenen van een petitie en maken een spandoek.

Notulen bewonersbijeenkomst door de gemeente verstuurd

Voor mensen die niet eerder de uitnodigingsbrief hadden ontvangen waren de notulen totaal onbegrijpelijk. Zelfs als je wel bij de informatie bijeenkomst was geweest, was het lastig iets te herkennen van hetgeen er gewisseld was. Daarnaast waren toezeggingen weggelaten, namen verwisseld, geen namen genoemd van de aanwezigen namens de gemeente.  Contactpersoon aldaar: Caroline Spaander spant zich aansluitend in om het contact te verbeteren. Stukken en plannen ontvangen we helaas nog steeds niet.

Start Petitie

Brief aan Stadsdeel Noord

bezorgde omwonenden

1e digitale bijeenkomst van bezorgde omwonenden: start actie bezwaar.

Notulen aan deelnemers bijeenkomst

Verspreiding van de uitnodiging

Verspreiding van de uitnodiging in de buurt blijkt slecht geweest te zijn. Dit bleek uit navraag van de direct omwonenden bij bekenden in de wijk en op het Zuideinde.

Digitale bijeenkomst

Aanwezig bij de digitale bijeenkomst waren gemeente, stadsdeel Noord, schoolbestuur en omwonenden.

Het is door bewoners ervaren als: we moeten nog even langs de bewoners, alsof het om een formaliteit ging. De school kwam met een planning, waarbij de gemeente onder druk werd gezet om z.s.m. toe te zeggen dat de noodlokalen op het terrein van het laatste groen, het speelveld geplaatst kunnen worden.

Uitnodigingsbrief gemeente

Op 1 november ontving een aantal bewoners een uitnodiging van de gemeente Amsterdam voor het deelnemen aan een digitale bijeenkomst. Het doel was het informeren van bewoners over het plan om basisschool Waldorf van de Werf te huisvesten in het oude schooltje op Zuideinde 369. Daarbij werd aangekondigd dat gebouw uit te bouwen tot een basisschool met 9 klassen, door het plaatsen van drie noodgebouwen en een speelplaats op het laatste stukje speelgroen in de wijk.

De duur van de bijeenkomst was 1 uur.